รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & B...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไอจิ

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ระบบทุนการศึกษา

After enrollment, students may receive a scholarship to reduce tuition partially or in full, in stages, according to a screening of their grades and attendance. (Tentative)
From the second semester of the first year, and honor's scholarship in the amount of 48,000 yen per a month will be awarded to eligible students after a screening for excellent performance for grades and attendance. (This is a monetary award and not a loan.)

แนะนำงาน

Starting two years before graduation, we prepare students with the methods, procedures, and mental attitudes for job hunting, as well as information on topics such as how to collect information, how to visit institutions (companies), and how to write resu

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา