ข้อมูลคณะ | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะ | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business | ข้อ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไอจิ

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลคณะ

Division of International Liberal Arts

Students in this program will learn about Japan's culture and business world alongside international students from various countries. Participants will be able to discuss issues with their classmates from different backgrounds with the goal of becoming truly global individuals. After graduation, students will be provided with the support they need to find employment, or to continue their studies in the International Business Information or transfer to the Tokyo University of Social Welfare as 3rd-year students.
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/kokusaikyoyo.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Business Management & Social Welfare Course, Division of International Business Information

Learn management of welfare business towards becoming managers of welfare facilities and enterprises.
Students also study topics such as the welfare systems of advanced nations, economy, market mechanisms, business administration, and information processing.
Enrollment as a third-year transfer student only
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/business.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Japanese Interpretation Course, Division of International Business Information

The goal of this program is to enhance students' Japanese language and communication skills and provide training in the field of Japanese language education so that they may play active roles as Japanese teachers, trading company employees, or translators and interpreters in other companies.
Enrollment as a third-year transfer student only
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/japanese.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Japanese Language Course

We cultivate a balance of the four language skills (reading, listening, speaking, and writing) in students' Japanese language ability.
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/japanesedept.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Social Welfare Course, Division of Social Welfare

We train capable individuals who can meet the ever-changing needs of welfare in modern society and have the practical skills to join the workforce immediately and pass the national qualification examinations, such as that for of social welfare.
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/welfare.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป / งานด้านสวัสดิการสังคม

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 4
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Child Care Course, Division of Social Welfare

We train child specialists that take central support roles in 21st-century child care.
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/index.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป / งานด้านสวัสดิการสังคม

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 4
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Psychology Course, Division of Social Welfare

By studying various subjects of psychology, students can learn about social welfare support methods in addition to the mechanisms of the mind and the practical skills of clinical psychology.
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/psychology.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป / งานด้านสวัสดิการสังคม

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 4
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Education Course, Division of Social Welfare

We train teachers who have obtained a command of the educational methods taught at Tokyo University of Social Welfare.
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/pedagogy.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป / งานด้านการฝึกอบรม

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 4
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
Division of Nursing Care

Close relationships between instructors and students provide detailed guidance and training.
http://www.nagoya-college.ac.jp/business/subject/nursingcare.html

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานสำนักงานทั่วไป / งานด้านสวัสดิการสังคม

ข้อมูลการเข้าศึกษา
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา