เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิวิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิวิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิวิทยาลัยระดับอนุปริญญา

จังหวัดโทจิงิ (Tochigi) เป็นที่นิยมไม่เพียงแค่สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น ยังมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเยือนอีกด้วย จังหวัดโทจิงินี้สามารถเดินทางถึงโตเกียวชั้นในได้ด้วยรถไฟเพียงเส้นเดียว นักศึกษาต่างชาติต่างให้คะแนนในความสะดวกสบายในการสัญจรนี้ ภายในจังหวัดโทจิงิ นอกจากจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายสถาบัน“สหภาพมหาวิทยาลัยโทจิงิ”(Consortium Tochigi)ซึ่งตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาเหล่านี้ ดำเนินกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ที่จังหวัดโทจิงิยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอย่าง นิกโก้(Nikko)และคินุงาวะ(Kinugawa)การเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้ จะทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยากจะศึกษาจากภายในห้องเรียนได้

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
สาขาวิชา
วิชาเอก
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าวิทยาลัยระดับอนุปริญญาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด2สถาบัน หน้าที่ 1

Utsunomiya Bunsei Junior College รายชื่อคณะวิชา

Sano Nihon University College รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา