เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะวิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะวิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะวิทยาลัยระดับอนุปริญญา

ที่จังหวัดชิซึโอกะ (Shizuoka) มีเมืองชิซึโอกะ(Shizuoka-shi)และเมืองฮามามัตซึ (Hamamatsu-shi) 2 เมืองซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตการปกครองพิเศษ นอกจาก 2 เมืองนี้แล้ว ที่จังหวัดชิซึโอกะยังมีนักศึกษาต่างชาติอย่างบราซิล หรืออเมริกา อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาต่างชาตินี่เป็นเรื่องที่วิเศษมาก จังหวัดชิซึโอกะยังถูกเรียกว่า “ฟุจิโนะคุนิ”(Fuji No Kuni –ดินแดนแห่งฟูจิ) และมีภูเขาไฟฟูจิอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ การได้มองดูภูเขาไฟฟูจิไปพลางศึกษาเล่าเรียน จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ที่จังหวัดนี้ ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่น Yamaha Motor Co., Ltd.หรือ Suzuki Motor Corp. จึงเป็นที่ที่นักศึกษาจากต่างชาติไม่ควรพลาด

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
สาขาวิชา
วิชาเอก
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าวิทยาลัยระดับอนุปริญญาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด2สถาบัน หน้าที่ 1

Shizuoka Eiwa Gakuin University Junior College รายชื่อคณะวิชา

University of Shizuoka, Junior College รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา