เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียววิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียววิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียววิทยาลัยระดับอนุปริญญา

การมาศึกษาต่อที่จังหวัดโตเกียว(Tokyo)นั้น หมายถึงการที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใหม่ๆได้ทุกๆวัน ใน23เขตชั้นใน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่มากมากมาย เป็นจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ การให้การสนับสนุนในการสมัครงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงหลากหลายองค์กร ก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการตัดสินใจ หากได้มาศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นทั้งที นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากก็อยากที่จะใช้ประสบการณ์ที่ได้มาในสังคมการทำงานแบบสากล ทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทญี่ปุ่น ความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ว่าเมื่อก่อนหรือปัจุบันก็ไม่ต่างกัน นักศึกษาต่างชาติจะสามารถสั่งสมจากการอภิปรายและการเขียนวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการเป็นผู้นำแถวหน้าในระดับสากลได้

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
สาขาวิชา
วิชาเอก
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าวิทยาลัยระดับอนุปริญญาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด21สถาบัน หน้าที่ 1

Teikyo University Junior College

Students acquire the education and job skills for becoming active members of society.

Teikyo University is a comprehensive institution that offers studies in medicine, humanities, and sciences in 10 faculties and 32 departments. Education at Teikyo University is guided by the ideals...
[«Teikyo University Junior College» ดูต่อ]

Teikyo University Junior College รายชื่อคณะวิชา

Ueno Gakuen Junior College รายชื่อคณะวิชา

Otsuma Women's University Junior College Division รายชื่อคณะวิชา

Kyoritsu Women's Junior College รายชื่อคณะวิชา

Kokusai Junior College รายชื่อคณะวิชา

Shukutoku University Junior College รายชื่อคณะวิชา

Shiraume Gakuen College รายชื่อคณะวิชา

Jissen Women's Junior College รายชื่อคณะวิชา

Junior College of Kagawa Nutrition University รายชื่อคณะวิชา

Joshibi College of Art and Design รายชื่อคณะวิชา

Soka Women's College รายชื่อคณะวิชา

Teikyo Junior College รายชื่อคณะวิชา

Teisei Gakuen Junior College รายชื่อคณะวิชา

Tokyo Kasei University รายชื่อคณะวิชา

Tokyo Dental Junior College รายชื่อคณะวิชา

Tokyo Women's Junior College of Physical Education รายชื่อคณะวิชา

Tokyo Rissho Junior College รายชื่อคณะวิชา

Nippon Dental University Tokyo Junior College รายชื่อคณะวิชา

Nihon University Junior College รายชื่อคณะวิชา

Mejiro University College รายชื่อคณะวิชา

1 2

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา