เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิบัณฑิตวิทยาลัย

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในคิวชู ในยุคการปิดประเทศในสมัยเอโดะ ญี่ปุ่นทำการติดต่อค้าขายกับเพียงประเทศจีนและฮอลันดาเท่านั้น สถานที่ที่ใช้ในการทำธุรกิจกับฮอลันดาคือ เดจิมะ(Dejima)ของจังหวัดนางาซากิ และในปัจจุบันนางาซากิยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น จังหวัดนางาซากิมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันก่อเกิดจากการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ และในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างเอาใจใส่ ดังจะเห็นได้จากการที่มีศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติแม้นอกรั้วมหาวิทยาลัย คงจะพอจินตาการได้ว่าจังหวัดนางาซากิเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติมากเพียงใด และความเอาใจใส่นี้นี่เองที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรในระดับนานาชาติ

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
หัวข้อวิจัย
วิชาเอก
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด6สถาบัน หน้าที่ 1

Kwassui Women's University หัวข้อวิจัยรายการ

University of Nagasaki หัวข้อวิจัยรายการ

Nagasaki International University หัวข้อวิจัยรายการ

Nagasaki Junshin Catholic University หัวข้อวิจัยรายการ

Nagasaki Institute of Applied Science หัวข้อวิจัยรายการ

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


บัณฑิตวิทยาลัย

International University of Japan
Rikkyo University
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare
Kansai University