เลือกสถานศึกษาจาก ฟุกุโอกะ・ซากะ・นางาซากิ・คุมาโมโตะ・โออิตะ・มิยาซากิ・คาโกะชิมา・โอกินาวาสถาบันการศึกษาทั้งหมด | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก ฟุกุโอกะ・ซากะ・นางาซากิ・คุมาโมโตะ・โออิตะ・มิยาซากิ・คาโก...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก ฟุกุโอกะ・ซากะ・นางาซากิ・คุมาโมโตะ・โออิตะ・มิยาซากิ・คาโกะชิมา・โอกินาวาสถาบันการศึกษาทั้งหมด

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าสถาบันการศึกษาทั้งหมดที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด134สถาบัน หน้าที่ 1

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
Kyushu University

“Lead to the Next 100 Years, Leap to the Best 100 World”

In 2014, MEXT has launched “Top Global University Project” and chosen 37 core universities including Kyushu University, to promote the further globalization of higher education. 【International U...
[«Kyushu University» ดูต่อ]

Kyushu University รายชื่อคณะวิชา

Fukuoka University

With 31 departments in nine undergraduate faculties, and 34 programs in ten graduate schools, Fukuoka University has established itself a...

The University welcomes large numbers of international students from the universities, with which it has exchange agreements, in England, France, Finland, Belgium, Germany, China, Korea, Taiwan, In...
[«Fukuoka University» ดูต่อ]

Fukuoka University รายชื่อคณะวิชา

Fukuoka Women's University

Educating the next generation of female leaders

At FWU,we aim to foster women who can contribute to the creation of a better society both in Japan and internationally from the perspective of Asia and the entire world by developing their knowledg...
[«Fukuoka Women's University» ดูต่อ]

Fukuoka Women's University รายชื่อคณะวิชา

Oita University of Nursing and Health Sciences หัวข้อวิจัยรายการ

Oita University of Nursing and Health Sciences รายชื่อคณะวิชา

Oita University หัวข้อวิจัยรายการ

Oita University รายชื่อคณะวิชา

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa Christian University หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa Christian University รายชื่อคณะวิชา

Okinawa Christian Junior College รายชื่อคณะวิชา

Okinawa Prefectural College of Nursing หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa Prefectural University of Arts รายชื่อคณะวิชา

Okinawa Prefectural University of Arts หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa International University รายชื่อคณะวิชา

Okinawa International University หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa Women's Junior College รายชื่อคณะวิชา

University of Okinawa รายชื่อคณะวิชา

Okinawa University หัวข้อวิจัยรายการ

Orio Aishin Junior College รายชื่อคณะวิชา

1 2 3 4 5

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Yokohama National University
Kansai University
Kobe Gakuin University
Hosei University
Osaka University
Chuo University
Sophia University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Fukui University of Technology
Rikkyo University
Meiji Gakuin University

บัณฑิตวิทยาลัย

Tokyo City University
Kansai University
International University of Japan
Niigata University of Health and Welfare
Rikkyo University
Sophia University