Yokatopia Scholarship for Overseas Students (Fukuoka City International Association) (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Yokatopia Scholarship for Overseas Students (Fukuoka City International Assoc...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Yokatopia Scholarship for Overseas Students (Fukuoka City International Association)

Yokatopia Scholarship for Overseas Students (Fukuoka City International Association)

วันที่อัพเดตล่าสุด: ตุลาคม 17, 2019

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Fukuoka City International Association
จำนวนเงินต่อปี 2019-2020
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ฟุกุโอกะ
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Fukuoka Metropolitan Area
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You can get another scholarship in some cases.
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Students who want to work in Fukuoka
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 60,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 7(予定) (subject to change)
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 8/17
ระยะเวลารับสมัคร April to Early May
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร พฤษภาคม

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา