Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin (คณะวิชา(3rd year)) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin (คณะวิชา(3rd year)) |...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin

Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin
จำนวนเงินต่อปี 2016-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร คณะวิชา(3rd year)
สัญชาติ Asia, Africa
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ไซตามะ
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Saitama Prefecture
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 50,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) Up to 2 years
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 3
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 3/9
ระยะเวลารับสมัคร Mid February to Mid May
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร พฤษภาคม

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือ

รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามจากทางสถาบันหรือกลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ