Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation) (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation) (ปริญญาโท, ปริญญา...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation)

Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation)

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 24, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Watanuki International Scholarship Foundation
จำนวนเงินต่อปี 2016-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สัญชาติ East, Southeast, South Asia, Oceania, South Pacific Countries
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
กำหนดสถาบันการศึกษา 9 national, 10 private universities (Contact the school)
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 150,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 25
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 22/53
ระยะเวลารับสมัคร September to Late October
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร ตุลาคม

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา