Yamaoka Scholarship Foundation (ปริญญาโท(1st year), ปริญญาเอก(2nd year)) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Yamaoka Scholarship Foundation (ปริญญาโท(1st year), ปริญญาเอก(2nd year)) | แน...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Yamaoka Scholarship Foundation

Yamaoka Scholarship Foundation

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Yamaoka Scholarship Foundation
จำนวนเงินต่อปี 2016-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร ปริญญาโท(1st year), ปริญญาเอก(2nd year)
สัญชาติ East & Southeast Asia
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
กำหนดสถาบันการศึกษา The University of Tokyo, Kyoto University, Osaka University, Kobe University, Osaka Prefecture University, Waseda University
จำกัดอายุ Less than 35
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You can get other scholarships up to 50,000 yen for a month.
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Major in Japan: Technology, Agriculture
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 100,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 2 years
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 6
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 6/12
ระยะเวลารับสมัคร March 10 to April 10
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เมษายน

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา