มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ■【東京国際大学】英語学位プログラム(E-Track):2... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/03/13 update

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ■【東京国際大学】英語学位プロ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/03/13

ข่าวสาร

2015/03/13 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ข่าวสารสถาบันการศึกษา

■[Tokyo International University] หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (E-Track): รายละเอียดการสอบเข้า รอบฤดูใบไม้ร่วงปี 2015
ระยะเวลาการยื่นเอกสารการสมัครสำหรับหลักสูตรปริญญาภาคภาษาอังกฤษ (E-Track) รอบปี 2015 มีดังต่อไปนี้

〇ระยะเวลายื่นเอกสารการสมัคร ฤดูใบไม้ร่วงⅢ ปี 2015 (เข้าเรียน เดือนกันยายน 2015)
24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2015

กรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร (Application Guideline) ก่อนยื่นเอกสารการสมัคร
ยื่นเอกสารออนไลน์ https://tiu.applyjapan.com/
รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf
Brochure http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา