มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว TIU E-Track ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครและการสอบเข้าภาคเ... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2014/12/22 update

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว TIU E-Track ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครและการสอ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2014/12/22

ข่าวสาร

2014/12/22 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว TIU E-Track ข่าวสารสถาบันการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครและการสอบเข้าภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (รอบสุดท้าย) และฤดูใบไม้ร่วงปีพ.ศ.2558 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (E-Track) มหาวิทยาลัย Tokyo International University
รายละเอียดวันเปิดรับสมัคร หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (E-Track) ปีการศึกษาพ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

การเปิดรับสมัครภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิรอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษาพ.ศ. 2558 (เข้าเรียนเดือนเมษายน)
6 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (สำหรับผู้สมัครที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)

การเปิดรับสมัครภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงรอบที่ 2 (เข้าเรียนเดือนกันยายน)
6 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัคร (Application Guideline) ก่อนสมัคร
ยื่นใบสมัครออนไลน์ https://tiu.applyjapan.com/
URL รายละเอียดการสมัคร http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf
Brochure: http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว TIU E-Track

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา