มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【Tokyo International University】TIU's f... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2019/06/26 update

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【Tokyo International Univers...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2019/06/26

ข่าวสาร

2019/06/26 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ข่าวสารสถาบันการศึกษา

【Tokyo International University】
TIU's first April 2020 application period is officially open!

April 2020 Intake (Freshman and transfer students)

Click here(www.tiu.ac.jp/apply/bachelor) to register!

Applications will be closing at 5:00pm on Wednesday July 10th, so make sure to send your physical documents and complete your application via the links above ASAP! We are looking forward to receiving your applications!

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา