มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【東京国際大学】English Track Program 2019年度... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2019/04/04 update

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【東京国際大学】English Track...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2019/04/04

ข่าวสาร

2019/04/04 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ข่าวสารสถาบันการศึกษา

~ Tokyo International University ~
[English Track Program – Fall 2019 (September) Intake]
This is the last opportunity for the Fall 2019 enrollment!

Application Period: September 12th – October 3rd (5:00 PM UTC+9)

Bachelor's Degrees (B.A. / 4 years)
- Business Economics
- International Relations

The Application Guidelines are available here:
Freshmen: https://www.tiu.ac.jp/etrack/info/docs/application_guideline_2019.pdf
Transfer: https://www.tiu.ac.jp/etrack/info/docs/application_guideline_for_transfer_2019.pdf

Please contact TIU (e-mail: etrack@tiu.ac.jp) if you have any questions.

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา