มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【東京国際大学 - 英語学位プログラム】2018年... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2017/06/09 update

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【東京国際大学 - 英語学位プ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2017/06/09

ข่าวสาร

2017/06/09 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ข่าวสารสถาบันการศึกษา

【Tokyo International University】
E-Track Program – Spring 2018 Intake
Application Period: June 30 – July 14, 2017
For all applicants both residing in and outside Japan

Please read the Application Guideline carefully before you apply.
Application Guideline: http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2018.pdf
Online application: https://tiu.applyjapan.com/

If you have any questions regarding the application process or Tokyo International University, we would be more than happy to assist you anytime.

e-mail: etrack@tiu.ac.jp
TEL: +81-3-3362-9644

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา