มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【東京国際大学 - 本年度最後のオープンキャンパ... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/08/17 update

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ 【東京国際大学 - 本年度最後...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/08/17

ข่าวสาร

2016/08/17 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ข่าวสารสถาบันการศึกษา

【Tokyo International University - Open Campus】
If you are interested in knowing more about TIU, we strongly recommend that you join one of our Open Campus events to experience our university first-hand!

Date: August, 20th (Saturday)
Time: 10am - 4pm
Location: Tokyo International University Campus 1
No reservation required.

Details: ① Application guidelines for the candidate.
(Japanese-based program, English-based program)
② Curriculum Explanation
③ The TIU tuition reduction scholarship, support provided to
International Students, individual consultations, etc.
④ Campus tour.
⑤ Experience the food at TIU

We are looking forward to meeting you all soon!

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา