แนะนำสถานที่ | Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences | Okayama University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

แนะนำสถานที่ | Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences | Okayama Univ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยOkayama University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับOkayama Universityต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นHumanities and Social SciencesหรือNatural Science and TechnologyหรือMedicine, Dentistry and Pharmaceutical SciencesหรือEnvironmental and Life ScienceหรือEducationหรือHealth SciencesหรือLawของOkayama Universityเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โอคายามา  / รัฐบาล

岡山大学 | Okayama University

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

University Library (Shikata Branch)

Okayama University's library is held in 3 buildings: the Central Library on the Tsushima campus and the Shikata Branch on the Shikata campus, both in Okayama City, and the branch at the Institute of Plant Science and Resources in Kurashiki City. Each branch provides services that extend beyond the needs of each campus or the university, broadly supporting local communities and other educational and research institutions as well. Electronic library services are provided through a website, with digitized versions of university publications and image collections, approximately 20,000 electronic journals (including free publications), 25 types of databases, and the sharing of faculty research achievements (the academic results depository) providing a wide-range of functional access to information.
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/shikatalib/index.html

The Shikata Branch of the university library was renovated recently. The west side of the building has been fully-covered in glass, which reflects Junko Fukutake Hall across from it. The renovation increased the number of reading rooms and added new facilities to renew the building's spaces and make it more comfortable. The building is designed to accommodate both individuals and groups and various learning styles.

[Cafe Onsaya - Shikata Branch, 1st floor]
The cafe provides a space for relaxation before or after a study session.

[Junko Fukutake Hall]
Junko Fukutake Hall (referred to by students as "J-Hall") was built on the Shikata campus through a donation by Junko Fukutake, Vice Chair of the Fukutake Education and Culture Foundation. The building was designed by the architectural firm SANAA, recipients of the Pritzker Prize (considered the Nobel Prize of architectural achievements) and the creators of other buildings such as the Louvre-Lens art museum in France.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา