Music | Kurashiki Sakuyo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Music | Kurashiki Sakuyo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Music

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKurashiki Sakuyo University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นMusic เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โอคายามา  / เอกชน

くらしき作陽大学 | Kurashiki Sakuyo University

  • Music

Music

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 710-0292
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3515 Tamashimanagao, Kurashiki-shi, Okayama
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission & PR Office
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-911-394
หมายเลขแฟกซ์ 086-523-0811
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Music
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
ค่าสอบ เยน 25,000
ค่าแรกเข้า เยน 350,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 880,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 430,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,660,000
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 17, 2014
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 27, 2014
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 6, 2014 ~ ธันวาคม 7, 2014
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 15, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2015
วันปิดรับสมัคร มกราคม 21, 2015
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2015 ~ กุมภาพันธ์ 2, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 10, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มีนาคม 2, 2015
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 17, 2015
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 24, 2015
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 27, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน

วันที่อัพเดตล่าสุด: มีนาคม 08, 2016

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา