ข้อมูลสาขาวิจัย | Marine Science and Technology | Tokyo University of Marine Science and Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลสาขาวิจัย | Marine Science and Technology | Tokyo University of Marine ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Marine Science and Technology

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTokyo University of Marine Science and Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTokyo University of Marine Science and Technologyต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นMarine Science and TechnologyของTokyo University of Marine Science and Technologyเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / รัฐบาล

東京海洋大学 | Tokyo University of Marine Science and Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Marine Science and Technology

Marine Science and Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำสาขาวิจัย

For the 2021 graduate school entrance examination, applications will be accepted using the Internet.
Please check this out for details
https://www.kaiyodai.ac.jp/english/university/examination/examinfo/202005110838.html

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลสาขาวิจัย

Graduate School of Marine Science and Technology

The Graduate School of Marine Science and Technology is established as a new multidisciplinary education and research institution to strengthen and merge the special departments in Marine Science and Marine Technology.
This Graduate School is divided into two courses, a master's course and a doctoral course. The master's course comprising Marine Life Science, Food Science and Technology, Marine Resources and Environment, Marine Policy and Management, Marine System Engineering, Maritime Technology and Logistics, and Safety Management in Food Supply Chain, aim to educate and train students to become specialists based on the special and basic education given in the Faculties of Marine Sciences and Marine Technology. The doctoral course consists of two courses of Applied Marine Biosciences
and Applied Marine Environmental Studies and trains independent advanced professionals who can pioneer cutting-edge technology.
Furthermore, the course tries to enhance further education and research and to improve the quality of graduate student by collaborating with Japan Fisheries Research and Education Agency, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/english/index.html

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2019
จีน120
เกาหลี11
ฟิลิปปินส์9
ไทย7
บังกลาเทศ7
เวียดนาม6
อินโดนีเซีย5
อื่นๆ30
Marine Life Sciences (Master's Course)

This course provides comprehensive education and research opportunities on Life Sciences from the perspective of the physiology and ecology of marine biota and the mechanisms underlying life in aquatic environments. It is also in the scope of this course to learn the theory and develop research on technologies for the effective production and utilization of aquatic living resources including the management, conservation, and recovery of natural stocks, culture and propagation of aquatic animals, aquatic environment monitoring and bioremediation, as well as production and harvest systems and
instrumentation. This course covers the fields of Aquatic Bioscience, Fisheries Biology and Marine Bio-Engineering and works in collaboration with other research institutions — the Fisheries Research and Education Agency and the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology — to educate professionals capable of working in the field of marine life science.
http://www.s.kaiyodai.ac.jp/seibutsuHP/english/

(Admission policy)
We seek students who are interested in elucidating the mechanisms of the biological activities that are specific to marine organisms, and in conducting research that makes use of the characteristics of same, who actively address application of the results to the conservation and sustainable utilization of living marine resources, and who have the ability to advance research independently.

Food Science and Technology (Master's Course)

Education and research are conducted on the principles and advanced technologies for the manufacture, storage, distribution, and consumption of various foods, mainly marine products. In particular for the promotion of human health and maintenance of homeostasis, the following themes will be addressed from chemical, microbiological, physical and engineering viewpoints: ensuring the safety and soundness of food from material procurement through to consumption, improving the quality and functionality of food, and advancing food manufacturing systems. Also, interdisciplinary development of technologies will be examined in a comprehensive manner, including the development of the related design and implementation abilities.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/cfst2/en/

(Admission policy)
We seek students who are interested in the field of food science and technology, such as guaranteeing and improving the safety of foods, the elucidation of trophic/health functions of foods and optimal control of food quality,and who have the drive to acquire the ability to identify and solve issues by themselves in order to realize these.

Marine Resources and Environment (Master's Course)

The Course of Marine Resources and Environment provides students with educational and research opportunities to learn about cutting-edge theories, from physical and engineering perspectives, in connection with issues related to the structure and conservation of the ocean, relationships between marine life and the environment, and development and use of ocean and ocean-floor resources and energy, as well as to learn about relevant applied technologies, in order to achieve the sustainable use of marine resources while preserving the marine environment. This course consists of the following four fields of study: marine biology, Aquatic environmental chemistry, physics and environmental modeling, and ocean environmental technology. Programs are designed to develop specialists who can play leading roles in the fields of marine environmental science and resource engineering.
https://www.g.kaiyodai.ac.jp/english/main/masters-course/3.html

(Admission policy)
The Course of Marine Resources and Environment seeks students who are interested in various issues pertaining to the marine environment and its conservation, the relationships between aquatic organisms and the applied development and sustainable utilization of marine resources and energy, and who have the drive to actively pursue ways to solve to issues through the mastery of extensive knowledge and skills.

Marine Policy and Management (Master's Course)

This course consists of three fields: the field of marine policy, the field of marine management and the field of marine environment and culture. Those fields practice “interdisciplinary education” including natural science, social science, cultural science and marine science technology through the study/research of comprehensive management and policy of ocean/coast such as marine environment, marine resources, marine industry and marine economics. It trains students to devise policies to study, utilize and manage the marine conservation and the utilization of marine resources comprehensively and systematically and to play a role in creating/developing an international order concerning the ocean. Therefore, the course provides education and training based on “international viewpoint” while placing an emphasis on “practical education” such as case method and field training.
https://www.g.kaiyodai.ac.jp/english/main/masters-course/6.html

(Admission policy)
We seek students who are interested in comprehensive management/policies for systematically utilizing and conserving the oceans,which are used multilaterally, and have a strong drive to pursue solutions to interdisciplinary issues extending over the three fields of natural science, social science, and humanities.

Marine System Engineering (Master's Course)

The marine engineered facilities comprise a wide range of components such as these for ocean observation or surveying, and work equipment, ships and mechanical structures as well as their integrated operation system. From the viewpoint of harmony between marine engineered facilities and the marine environment, this course provides education and research in the development, designing, building and manufacturing technologies for engineered facilities under a scientific system focusing on systems engineering, environmental engineering and safety engineering.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/english/main/zenki/4.html

(Admission policy)
The Course of Marine System Engineering seeks students who are interested in the machines/equipment that marine artificial objects such as marine observation/operation machines, ships/marine structures consist of and in systems in which these are integrated, and who will actively address development/conservation/restoration from a broad viewpoint, from the point of view of "harmony between the marine environment and marine artificial objects" and under an academic framework centered on systems engineering, environmental engineering and safety engineering.

Maritime Technology and Logistics (Master's Course)

We conduct educational and research activities aimed at realizing safe operation of the vessels that play a central role in international transportation. We adopt the most advanced technology in our efforts to improve maritime transportation efficiency while paying attention to environmental preservation, and apply accumulated vessel operation technology to new fields such as the development of marine structures.
We also conduct educational and research activities on logistics from a socio-technological perspective whereby commodity flows are reviewed throughout the cycle from production to consumption, including such aspects as land, sea and air transport. And, we conduct analysis, planning and design, operational management and policy from management and economic perspectives.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/cmtl5/english/


(Admission policy)
The Course of Maritime Technology and Logistics seeks students who have a field of view with a global scale, will identify various issues related to the safety/efficiency of marine transportation and logistics, and have a strong drive to master the theoretical/practical core qualities necessary to obtain solutions to them.

Safety Management in Food Supply Chain (Master's Course)

In response to globalization, food safety management is required to provide the appropriate measures in primary production, food manufacturing, food storage, and transport of food products to the final consumer. The Safety Management in Food Supply Chain (SMFSC) course aims to not only train students who can understand and have fundamental knowledge of food safety management, but also develop excellent professionals of food safety management/quality control in the process of food manufacturing, food processing, and food supply chain to meet the needs of the society.
In addition, the SMFSC course is aimed at developing students’ practical ability to identify/analyze issues and devise strategies, eventually becoming leaders in the field of food risk management. We provide with HACCP Manager Course, Food Logistics Business Training Course, as well as ISO 22000 Standard Auditor Training for the international standard for food safety management systems, to produce highly specialized, professional food logistics safety managers.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/csmf8/index_e.html


(Admission policy)
We seek students who will systematically learn about food safety/quality control in the various processes of food supply chains and accumulate the basic skills, and who also have a strong drive to develop their own abilities by training their problem solving abilities / judgment abilities, with the aim of becoming specialists in food safety/quality control, and furthermore, of becoming managers/administrators who have comprehensive abilities that will enable them to draw up management policies having considered the risks pertaining to food safety and take the lead in implementation.

Applied Marine Biosciences (Doctoral Course)

This course provides students with academic and scientific training on a broad range of subjects in marine biology and food science. The program emphasizes the application of the latest research techniques for elucidation of the underlying biological, ecological, and functional characteristics of marine
organisms, from the cellular to individual and ally to the population level, with the ultimate goal of promoting the conservation and sustainable utilization of marine biological resources, the prevention and mitigation of aquatic environmental concerns, the efficient production of safe, high-quality marine products and the development of novel pharmacological and bioactive substances.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/camb6/english/

(Admission policy)
We seek students who aim for solutions to various issues pertaining to applied bioscience, such as living marine resources and food resources, and furthermore the conservation and sustainable utilization of same, who are interested in research into the elucidation of the functionality of these or the elucidation or utilization of the characteristics and processes of biological activities, and who also have the drive to set themes pertaining to them by themselves and to be able to develop solutions and applications.

Applied Marine Environmental Studies (Doctoral Course)

The Course of Applied Environmental Studies carries out education and research targeting to pioneer inter-disciplinary areas related to academic theories and technologies for elucidation, ,usage and conservation of the marine environment. For this purpose, we target to clarify the mechanisms in the fluctuations of marine environment, to observe and predict the advection and diffusion of materials, to create technologies for marine resource exploration, to understand the relationship between marine organisms and the environment, to establish safe and efficient sea-traffic and transport systems, to develop advanced propulsion systems, and to propose marine management policies. We aim to foster leaders with comprehensive abilities of human beings to coexist with the oceans.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/came7/index_eng.html

(Admission policy)
We seek students who have the ability to arrive at solutions to issues by means of addressing them using multilateral thinking, with regard to state-of-the-art science and technology pertaining to technologies for the investigation and conservation/restoration of marine environments and the highly efficient use of logistics and energy in marine transportation and harbors, from the viewpoint of understanding, conserving and using the oceans.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา