ข้อมูลสาขาวิจัย | Marine Science and Technology | Tokyo University of Marine Science and Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลสาขาวิจัย | Marine Science and Technology | Tokyo University of Marine ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Marine Science and Technology

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTokyo University of Marine Science and Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTokyo University of Marine Science and Technologyต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นMarine Science and TechnologyของTokyo University of Marine Science and Technologyเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / รัฐบาล

東京海洋大学 | Tokyo University of Marine Science and Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Marine Science and Technology

Marine Science and Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำสาขาวิจัย

【Tokyo University of Marine Science and Technology】Admission information for international Student is as follows.

https://www.kaiyodai.ac.jp/english/graduateschool/entranceexamination/ApplicationRequirements.html

Period of Application : December 7, 2017 (Thu.) to December 12,2017 (Tue.)

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลสาขาวิจัย

Graduate School of Marine Science and Technology

The Graduate School of Marine Science and Technology is established as a new multidisciplinary education and research institution to strengthen and merge the special departments in Marine Science and Marine Technology.
This Graduate School is divided into two courses, a master's degree and a doctoral degree. The courses for a master's degree comprising Marine Life Science, Food Science and Technology, Marine Environmental Studies, Marine Policy and Management, Marine System Engineering, Maritime Technology and Logistics, and Safety Management in Food Supply Chain, aim to educate and train students to become specialists based on the special and basic education given in the Faculties of Marine Sciences and Marine Technology.
The Doctoral Course consists of two courses of Applied Marine Biosciences and Applied Marine Environmental Studies and trains independent advanced professionals who can pioneer cutting-edge technology. Furthermore, the Course tries to enhance further education and research and to improve the quality of graduate student by collaborating with Fisheries Research Agency, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, National Maritime Research Institute, and Electronic Navigation Research Institute.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/english/index.html

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
จีน109
ไทย11
เกาหลี11
อินโดนีเซีย6
ฟิลิปปินส์5
บังกลาเทศ5
อื่นๆ28
Marine Life Sciences (Master's Course)

For better understanding the physiology and ecology of marine biota as a part of life science, this course provides education and research on the theories and technologies for the comprehensive and effective production and utilization of marine bio-resources, including the explication of the special mechanism by which marine biota can thrive in the oceans; the management, restoration and protection of bioresearches by making use of these mechanisms; the fishing system; the culture and breeding of fish; the instrumentation of the marine environment; and the creation of a useful marine environment. In addition, the Culture & Safety Management Course has been created to educate and train students to become excellent professionals.
http://www.s.kaiyodai.ac.jp/seibutsuHP/english/

(Admission policy)
We seek students who are interested in elucidating the mechanisms of the biological activities that are specific to marine organisms, and
in conducting research that makes use of the characteristics of same, who actively address application of the results to the conservation
and sustainable utilization of living marine resources, and who have the ability to advance research independently.

Food Science and Technology (Master's Course)

This course provides education and research on principles and advanced technologies related to the production, preservation, distribution and consumption of foods, especially marine products. Especially, it conducts comprehensive education and research focusing not only on securing and promoting the safety and healthiness of foods at all stages from materials to consumption and improving the functionality of foods from the viewpoints of promoting human health and safety, but also on developing the designing and performing abilities required for the multidisciplinary development of technologies from the viewpoints of chemistry, microbiology, physics and engineering supporting the safety, healthiness and functionality of foods.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/cfst2/en/

(Admission policy)
We seek students who are interested in the field of food science and technology, such as guaranteeing and improving the safety of foods, the elucidation of trophic/health functions of foods and optimal control of food quality,and who have the drive to acquire the ability to identify and solve issues by themselves in order to realize these.

Marine Environmental Studies (Master's Course)

This course was established for the understanding of phenomena occurring in the marine environment, to explicate the change mechanism of the oceans, and establish environmental protection and restoration measures to reduce and remove the load imposed by human activities on the marine environment. To do so, it provides comprehensive and multidisciplinary education and research not only in physics, chemistry, biology, mathematics, information science, etc., but also in engineering for environmental protection, and the evaluation of phenomena from the viewpoint of social science.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/cmes3/english/

(Admission policy)
The Course of Marine Resources and Environment seeks students who are interested in various issues pertaining to the marine
environment and its conservation, the relationships between aquatic organisms and the applied development and sustainable
utilization of marine resources and energy, and who have the drive to actively pursue ways to solve to issues through the mastery of
extensive knowledge and skills.

Marine Policy and Management (Master's Course)

This course consists of two fields: the field of marine policy and the field of marine management. Both fields practice "interdisciplinary education" including natural science, social science and marine science technology through the study/research of comprehensive management and policy of ocean/coast such as marine environment, marine resources, maritime transportation and marine information. It trains students to devise policies to study, utilize and manage the marine conservation and the utilization of marine resources comprehensively and s(ystematically and to play a role in creating/developing an international order concerning the ocean. Therefore, the course provides education and training based on “international viewpoint” while placing an emphasis on “practical education” such as case method and field training.
http://www.kaiyodai.ac.jp/English/syllabus/list-mk11.html

(Admission policy)
We seek students who are interested in comprehensive management/policies for systematically utilizing and conserving the oceans,which are used multilaterally, and have a strong drive to pursue solutions to interdisciplinary issues extending over the three fields of
natural science, social science, and humanities.

Marine System Engineering (Master's Course)

The marine engineered facilities comprise a wide range of components such as these for ocean observation or surveying, and work equipment, ships and mechanical structures as well as their integrated operation system. From the viewpoint of harmony between marine engineered facilities and the marine environment, this course provides education and research in the development, designing, building and manufacturing technologies for engineered facilities under a scientific system focusing on systems engineering, environmental engineering and safety engineering.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/english/main/zenki/4.html

(Admission policy)
The Course of Marine System Engineering seeks students who are interested in the machines/equipment that marine artificial objects
such as marine observation/operation machines, ships/marine structures consist of and in systems in which these are integrated, and
who will actively address development/conservation/restoration from a broad viewpoint, from the point of view of "harmony between
the marine environment and marine artificial objects" and under an academic framework centered on systems engineering,
environmental engineering and safety engineering.

Maritime Technology and Logistics (Master's Course)

This course provides education and research to materialize the safe operation of ships which are the main means of transportation by using advanced technology, to try to improve the efficiency of maritime transportation considering the conservation of marine environment and also to apply accumulated ship operation technology to new area such as the development of marine structures. In addition, the course analyzes logistics from a management and economic viewpoint as well as a social engineering viewpoint to understand the flow of products from production to consumption including surface, sea and air transportation, and carries out education and research on planning and design, operation management, and policy.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/cmtl5/english/


(Admission policy)
The Course of Maritime Technology and Logistics seeks students who have a field of view with a global scale, will identify various
issues related to the safety/efficiency of marine transportation and logistics, and have a strong drive to master the
theoretical/practical core qualities necessary to obtain solutions to them.

Safety Management in Food Supply Chain (Master's Course)

In response to globalization, food safety management is required to provide the appropriate measures in primary production, food manufacturing, food storage, and transport of raw materials to the final consumer. The Safety Management in Food Supply Chain (SMFSC) course aims to not only train students who can understand and have fundamental knowledge of food safety management, but also develop excellent professionals of food safety management/quality control in the process of food manufacturing, food processing, and food supply chain required to meet the needs of the society.
In addition, the SMFSC course is aimed at developing students’ practical ability to identify/analyze issues and devise strategies, eventually becoming leaders in the field of food risk management.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/csmf8/index_e.html


(Admission policy)
We seek students who will systematically learn about food safety/quality control in the various processes of food supply chains and
accumulate the basic skills, and who also have a strong drive to develop their own abilities by training their problem solving abilities /
judgment abilities, with the aim of becoming specialists in food safety/quality control, and furthermore, of becoming managers/administrators who have comprehensive abilities that will enable them to draw up management policies having considered
the risks pertaining to food safety and take the lead in implementation.

Applied Marine Biosciences (Doctoral Course)

This course provides education and research on the explication of the unique physiology, ecology and functions of marine organisms in individual and population levels by using the most advanced techniques on molecular biology and chemistry. It also provides education and research of the development of advanced theories and technologies leading to the sustained production and highly effective utilization of marine bio-resources, including the composite areas of biological and food production. It aims to obtain, maintain and manage marine bio-resources in harmony with the marine environment, increase the production of safe and high quality marine bio-resources, design food products using these bio-resources, produce substances by applying the unique functions of marine organisms, and develop novel food products with new functions. http://www.g.kaiyodai.ac.jp/camb6/english/

(Admission policy)
We seek students who aim for solutions to various issues pertaining to applied bioscience, such as living marine resources and food resources, and furthermore the conservation and sustainable utilization of same, who are interested in research into the elucidation of the functionality of these or the elucidation or utilization of the characteristics and processes of biological activities, and who also have the drive to set themes pertaining to them by themselves and to be able to develop solutions and applications.

Applied Marine Environmental Studies (Doctoral Course)

This course provides education and research on the advanced theory and the technical development concerning the elucidation, application and conservation of marine environment. The course deals with the elucidation and prediction of variation mechanism of the ocean, highly accurate measurement and prediction technology for variation and diffusion of substance composing marine environment, the development of marine resources exploration system, the development of maritime transportation system and thrust system, and the development of environment-friendly propulsion energy. Research for the suggestion of management methods from the viewpoint of marine environment conservation and the symbiosis between the ocean and humans is also included in the course.
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/came7/index_eng.html

(Admission policy)
We seek students who have the ability to arrive at solutions to issues by means of addressing them using multilateral thinking, with regard to state-of-the-art science and technology pertaining to technologies for the investigation and conservation/restoration of marine environments and the highly efficient use of logistics and energy in marine transportation and harbors, from the viewpoint of understanding, conserving and using the oceans.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา