Research Division in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | Showa Pharmaceutical University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Research Division in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | Showa Pharmaceuti...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Research Division in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับShowa Pharmaceutical University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นResearch Division in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

昭和薬科大学 | Showa Pharmaceutical University

  • Research Division in Pharmacy...

Research Division in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 194-8543
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-3165 Higashi Tamagawa Gakuen, Machida-shi, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Office
หมายเลขโทรศัพท์ 042-721-1518
หมายเลขแฟกซ์ 042-721-1588
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Major in Pharmaceutical Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยแนะนำ)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 500,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 32,470
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 832,470
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Recommendation Exam (Period 1)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 22, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 25, 2018
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 6, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 23, 2018
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 26, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร General Exam (Period 1)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 22, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 27, 2018
วันปิดรับสมัคร กันยายน 7, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 21, 2018
วันประกาศผลสอบ กันยายน 26, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Recommendation Exam (Period 2)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กุมภาพันธ์ 1, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 4, 2019
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 15, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 5, 2019
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 7, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร General Exam (Period 2)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กุมภาพันธ์ 1, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 4, 2019
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 15, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 5, 2019
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 7, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Major in Pharmacy
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยแนะนำ)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 500,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 34,730
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 834,730
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Recommendation Exam
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 22, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 25, 2018
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 6, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 23, 2018
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 26, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร General Exam (Period 1)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 22, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 27, 2018
วันปิดรับสมัคร กันยายน 7, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 21, 2018
วันประกาศผลสอบ กันยายน 26, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร General Exam (Period 2)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กุมภาพันธ์ 1, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 4, 2019
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 15, 2019
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 5, 2019
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 7, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 14, 2018

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา