ข้อมูลสาขาวิจัย | Engineering and Science | Shibaura Institute of Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลสาขาวิจัย | Engineering and Science | Shibaura Institute of Technology(...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Engineering and Science

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยShibaura Institute of Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับShibaura Institute of Technologyต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นEngineering and ScienceของShibaura Institute of Technologyเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว, ไซตามะ  / เอกชน

芝浦工業大学 | Shibaura Institute of Technology

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Engineering and Science

Engineering and Science

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลสาขาวิจัย

Graduate School of Engineering and Science

In SIT’s Graduate School of Engineering and Science students utilize the knowledge they acquired at the undergraduate level and apply active learning to become self-driven, independent thinkers. Faculty lead by example as they cultivate the inspiration and creativity necessary for students to turn knowledge into technical skill. As society becomes more and more internationalized, the School strives to nurture talented individuals capable of utilizing their vast amounts of knowledge to become successful on the global stage. The School has expanded its global education, and sends students to partner universities in the United States and Europe to participate in Research Exchange Programs for between 3 months and 1 year, accepts exchange students from partner universities in Southeast Asia, and holds some lectures in English.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
จีน21
มาเลเซีย15
เวียดนาม15
ไทย12
Electrical Engineering and Computer Science Major
Features of the Electrical Engineering and Computer Science Major

It is predicted that the innovative fields of electrical engineering and computer science are going to shape the future. In order to nurture talented individuals who can offer rapid responses and successfully tackle issues in this field the Electrical Engineering and Computer Science Major combines courses in electrical engineering, communication engineering, electronic engineering and information engineering from the College of Engineering, as well as courses in electronic information systems from the College of Systems Engineering and Science, and design engineering from the College of Engineering and Design. In addition, research supervision is divided into eight specialist fields; 1) materials and devices, 2) circuits and regulation, 3) power and energy, 4) communications, 5) information, 6) information Science, 7) robotics and mechatronics and 8) organisms and biotechnology. This major aims to cultivate talented researchers and highly skilled engineers.
http://graduate-school.shibaura-it.ac.jp/en/masters/electrical_engineering_and_computer_science/

Materials Science and Engineering Major
Features of the Materials Science and Engineering Major

The rapid growth of various industries in recent years has lead to a severity in the demand for materials, and research into materials and their production has become an urgent matter. In this Major students will utilize the fundamental knowledge and applications they acquired at the undergraduate level as a base, connecting it with a broad range of new academic disciplines. This Materials Science and Engineering Major aims to nurture talented individuals who can successfully contribute to the field of materials science and engineering to become future researchers in areas such as manufacturing processes, quality improvement and new material development.
http://graduate-school.shibaura-it.ac.jp/en/masters/materials_science_and_engineering/

Applied Chemistry Major
Features of the Applied Chemistry Major

While developments in science and technology have indeed led to a civilization with a wealth of material goods, this has come at the price of global warming and a polluted ecology. The chemical engineering industry is an advanced industry, demanding the development of both materials and substances that place the least burden on our environment during the manufacturing, usage and disposal of goods, as well as technology making it possible to significantly decrease and eliminate the pollution and contaminated materials already excreted into our environment. It has also become increasingly important to develop manufacturing and application technology for renewable energy resources to replace fossil fuels. The Applied Chemistry Major aims to cultivate talented researchers and engineers, sending them forth into the international community with not only a deep understanding of chemistry, but also an advanced scholarly knowledge and skill set in a wide range of areas and the appropriate and flexible judgment skills necessary to solve the issues required by such societies.
http://graduate-school.shibaura-it.ac.jp/en/masters/applied_chemistry/

Mechanical Engineering Major
Features of the Mechanical Engineering Major

This Major is made up of six main fields; 1) Mechanics, materials and processing with nine laboratories, 2) fluid, heat and energy with eight laboratories, 3) control regulation, information and intelligence with 5 laboratories, 4) human engineering and life support with 5 laboratories, 5) design with 4 laboratories, and 6) nano-micro with 4 laboratories. Students of this major become affiliated with one of these 35 laboratories and research and write a master’s thesis.
http://graduate-school.shibaura-it.ac.jp/en/masters/mechanical_engineering/

Architecture and Civil Engineering Major
Features of the Architecture and Civil Engineering Major

This Major focuses on the seven main fields of architectural planning, history of architecture, architectural equipment, environmental engineering, architectural construction, civil engineering, industrial engineering and city planning. Students study a broad range of disciplines, giving them a perspective that covers all areas of construction, going beyond the traditional disciplines of just architecture and civil engineering. The Architecture and Civil Engineering Major prepares students to go out and hit the ground running, with skills capable of tackling any task, whether it be in government, design or technological development.
http://graduate-school.shibaura-it.ac.jp/en/masters/architecture_and_civil_engineering/

Systems Engineering and Science Major
Features of the Systems Engineering and Science Major

The Systems Engineering and Science Major aims to nurture talented researchers and engineers with strong integrated problem solving skills and the ability to uncover various issues in numerous fields. Students acquire specialist knowledge through taking an array of compulsory, research and major, elective and common subjects, all of which take into consideration the engineering ethics, science and technology, culture, philosophies, society and environment of the various issues of contemporary society and nurture a foundation of systematical thinking and strong background knowledge that transverses multiple disciplines.
http://graduate-school.shibaura-it.ac.jp/en/masters/systems_engineering_and_science/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา