University of the Ryukyus | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

University of the Ryukyus | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > University of the Ryukyus

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of the Ryukyus, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Law and LettershoặcNgành EducationhoặcNgành SciencehoặcNgành MedicinehoặcNgành EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Tourism Sciences and Industrial Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okinawa / Quốc lập

琉球大学 | University of the Ryukyus

University of the Ryukyus Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học