Child Studies | University of Shizuoka | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Child Studies | University of Shizuoka | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter

> > > Child Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Shizuoka, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social WelfarehoặcNgành Child Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Shizuoka / Công lập

静岡県立大学短期大学部 | University of Shizuoka

Child Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 422-8021
Địa chỉ liên hệ 静岡県静岡市駿河区小鹿2-2-1
Bộ phận liên hệ 学生部学生室
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học