Business Administration and Informatics | Shinshu Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration and Informatics | Shinshu Junior College | JPSS, tran...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration and Informatics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shinshu Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business Administration and Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Nagano  / Tư lập

信州短期大学 | Shinshu Junior College

  • Business Administration and...

Business Administration and Informatics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 385-0022
Địa chỉ liên hệ 2384 Iwamurada,Saku-shi,Nagano
Bộ phận liên hệ Entrance exam secretariat
Điện thoại 0267-68-6088
Fax 0267-68-6087
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học