Marine Science | Tokyo University of Marine Science and Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Marine Science | Tokyo University of Marine Science and Technology | JPSS, tr...

facebooktwitter

> > > Marine Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Marine Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Marine SciencehoặcNgành Marine Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Quốc lập

東京海洋大学 | Tokyo University of Marine Science and Technology

Marine Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 108-8477
Địa chỉ liên hệ 4-5-7 Konan, Minato-ku,Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Office
Điện thoại 03-5463-0510
Fax 03-5463-0514
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 5người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 12người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 12người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2016)
Ghi chú Only if you decline the entrance before 31st March, tuition fee will be refunded. We won't refund the fees except this case.
Khoa Ocean Sciences, Marine Biosciences, Food Sciences and Technology, Marine Policy and Culture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 12
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for Privately Financed International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Chọn 2 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2016
Thi tiếng Anh You must take at least 400 points at TOEIC, 40 points at TOEFL(iBT), 435 points at TOEFL(PBT), or Grade Pre-2 of EIKEN. For details, see http://www.kaiyodai.ac.jp/admission-cms/gakubu/topic/ka/file/02youken.pdf
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú On April 2017, we will establish the school of marine resources and environment, and the name of faculty of marine science will change to the faculty of marine life science.When you apply that faculty,please fill the new name.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học