Fuculty of Human Life Science | Senri Kinran University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Fuculty of Human Life Science | Senri Kinran University | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter

> > > Fuculty of Human Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Senri Kinran University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Fuculty of Human Life SciencehoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka / Tư lập

千里金蘭大学 | Senri Kinran University

  • Fuculty of Human Life Science
  • Nursing

Fuculty of Human Life Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 565-0873
Địa chỉ liên hệ 5-25-1, Hujisirodai, Suita-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 06-6872-0721
Fax 06-6872-7753
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 1,226,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 18,000 Yên (Niên khóa 2016)
Ghi chú Tuition
Department of Food and Nutrition: 1,226,000 yen
Department of Child: 1,086,000 yen
Khoa Department of Food and Nutrition, Department of Child
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 2 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 1 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Lịch sử
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Select 2 subjects (Same questions for Japanese students)
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 2 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Select 2 subjects (Same questions for Japanese students)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 05 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học