Sport Studies | Biwako Seikei Sport College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Sport Studies | Biwako Seikei Sport College | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter

> > > Sport Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Biwako Seikei Sport College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Sport Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shiga / Tư lập

びわこ成蹊スポーツ大学 | Biwako Seikei Sport College

  • Sport Studies

Sport Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 520-0503
Địa chỉ liên hệ 1204 Kitahira, Otsu-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 077-596-8425 
Fax 077-596-8496
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2015)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền học phí / năm 950,000 Yên (Niên khóa 2013)
Các khoản chi phí khác 295,660 Yên (Niên khóa 2013)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú "Other expenses" is including education enhancement fee (250,000 yen)
Fee for practices at outside the campus are required on each time.
If you want to cancel your entrance, please take the necessary procedures with our designated form by a designated date. Your payments excluding the admission fee will be refunded. (For more information, please refer to the application guidelines.)
Tuition reductions are available for privately-financed international students. (30% reduction at paying for 2nd semester)
However, the reduction system is only for the applicants who have "College Student" visa.
Khoa Sport
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 10 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 11 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants have to confirm the details with the application guideblines beforehand.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học