Child Studies | Saga Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Child Studies | Saga Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về ...

facebooktwitter

> > > Child Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Saga Women's Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Child Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Saga  / Tư lập

佐賀女子短期大学 | Saga Women's Junior College

  • Child Studies

Child Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 840-8550
Địa chỉ liên hệ 1313 Honjo, Honjo-machi, Saga-shi, Saga
Bộ phận liên hệ International Exchange Center
Điện thoại 0952-25-2310
Fax 0952-23-2724
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2015)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 27,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 520,000 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 241,000 Yên (Niên khóa 2015)
Ghi chú There is a reduction system for tuition.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 05 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học