Junior College of Osaka College of Music | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Junior College of Osaka College of Music | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter

> > Junior College of Osaka College of Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Junior College of Osaka College of Music, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Music, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Osaka  / Tư lập

大阪音楽大学短期大学部 | Junior College of Osaka College of Music

Junior College of Osaka College of Music Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học