Business Administration and Information | Kyoto College of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration and Information | Kyoto College of Economics | JPSS, ...

facebooktwitter

> > > Business Administration and Information

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto College of Economics, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business Administration and Information, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kyoto / Tư lập

京都経済短期大学 | Kyoto College of Economics

  • Business Administration and...

Business Administration and Information

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 610-1195
Địa chỉ liên hệ 3-1 Oehigashinaga-cho, Nishikyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ International Students Office
Điện thoại 075-331-3159
Fax 075-331-3330
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 13người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 14người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 340,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 214,150 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú At admission, you can make procedures with 424,000 yen.
4 examinations are conducted for admission at 2016.
For details, please refer to application guidelines and official website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học