Automotive Engineering Department | Naka Nihon Automotive College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Automotive Engineering Department | Naka Nihon Automotive College | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Automotive Engineering Department

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Naka Nihon Automotive College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Automotive Engineering Department, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Gifu  / Tư lập

中日本自動車短期大学 | Naka Nihon Automotive College

  • Automotive Engineering Depa...

Automotive Engineering Department

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 505-0077
Địa chỉ liên hệ 1301 Fukagaya, Sakahogi-cho, Kamo-gun, Gifu
Bộ phận liên hệ Public Relations Section
Điện thoại 0574-26-7121
Fax 0574-26-0840
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 100người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 48người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 38người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 64người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 64người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 900,000 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 240,000 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Khoa Automotive Engineering Department, Motor Sports Engineering Department
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Entrance Exam on December for International Students in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 1 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 16 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Entrance Exam on January for International Students in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 12 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 1 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 2 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 16 tháng 3 năm 2012(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Entrance Exam on February for International Students in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 2 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 16 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2016
Phân loại hồ sơ Entrance Exam for Autumn Admission of International Students in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 6 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 7 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 8 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 7 tháng 9 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học