Zen, Humanities | Shogen Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Zen, Humanities | Shogen Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter

> > > Zen, Humanities

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shogen Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Zen, Humanities, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Gifu  / Tư lập

正眼短期大学 | Shogen Junior College

  • Zen, Humanities

Zen, Humanities

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 505-0008
Địa chỉ liên hệ 876-10 Ibukacho, Minokamo-shi, Gifu
Bộ phận liên hệ International Student Office
Điện thoại 0574-29-1372
Fax 0574-29-1320
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học