Aomori Chuo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Aomori Chuo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > Aomori Chuo Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aomori Chuo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Food DieteticshoặcNgành Infant EducationhoặcNgành Welfare Specialty, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Aomori  / Tư lập

青森中央短期大学 | Aomori Chuo Junior College

Aomori Chuo Junior College Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học