Department of Early Childhood Education | Sapporo Otani Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Department of Early Childhood Education | Sapporo Otani Junior College | JPSS...

facebooktwitter

> > > Department of Early Childhood Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo Otani Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Early Childhood Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Hokkaido  / Tư lập

札幌大谷大学短期大学部 | Sapporo Otani Junior College

  • Department of Early Childho...

Department of Early Childhood Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 065-8567
Địa chỉ liên hệ 9-1-1, Kita 16jou Higashi, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Career Planning Support Section
Điện thoại 011-742-1643
Fax 011-742-1654
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người
Số người thi tuyển 0người
Số người trúng tuyển 0người
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2010)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2010)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2010)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2010)
Tiền học phí / năm 650,000 Yên (Niên khóa 2010)
Các khoản chi phí khác 350,030 Yên (Niên khóa 2010)
Ghi chú "Other expenses" shown above includes:  facilities expenses, practice teaching  expenses and so on.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 01 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học