Economics | Otsuki Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Otsuki Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Otsuki Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Yamanashi  / Công lập

大月短期大学 | Otsuki Junior College

  • Economics

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 401-0012
Địa chỉ liên hệ 1-16-2 Mitachi,Otuki-shi,Yamanasi
Bộ phận liên hệ Academic & Student Affairs Section
Điện thoại 0554-22-5611
Fax 0554-22-5613
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số lượng tuyển sinh 5người (Niên khóa 2015)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 18,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 379,200 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 126,430 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 11 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học