Junior College Division, University of Aizu | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Junior College Division, University of Aizu | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter

> > Junior College Division, University of Aizu

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Junior College Division, University of Aizu, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Intelligence for management and designhoặcNgành Food and NutritionhoặcNgành Social welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukushima  / Công lập

会津大学短期大学部 | Junior College Division, University of Aizu

Junior College Division, University of Aizu Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học