Commerce and Economics | Okinawa International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Commerce and Economics | Okinawa International University | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter

> > > Commerce and Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okinawa International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành Commerce and EconomicshoặcNgành Global and Regional CulturehoặcNgành Industry and Information Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okinawa  / Tư lập

沖縄国際大学 | Okinawa International University

Commerce and Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 901-2701
Địa chỉ liên hệ 2-6-1 Ginowan, Ginowan-shi, Okinawa
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 098-893-8945
Fax 098-893-3271
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2013)
Số người thi tuyển 6người (Niên khóa 2012)
Số người trúng tuyển 7người (Niên khóa 2012)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 23người (Niên khóa 2013)
Số du học sinh tư phí của trường 23người (Niên khóa 2013)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền nhập học 120,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền học phí / năm 610,000 Yên (Niên khóa 2013)
Các khoản chi phí khác 241,160 Yên (Niên khóa 2013)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 03 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học