Management | Japan University of Economics (Fukuoka Campus) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management | Japan University of Economics (Fukuoka Campus) | JPSS, trang chu...

facebooktwitter

> > > Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan University of Economics (Fukuoka Campus), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka / Tư lập

日本経済大学(福岡キャンパス) | Japan University of Economics (Fukuoka Campus)

Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 818-0197
Địa chỉ liên hệ 3-11-25, Gojo, Dazaihushi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 092-921-9811
Fax 092-921-9823
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 280người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 246người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 212người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 208người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 212người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 465,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 60,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 11 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 11 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Lần thứ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Forth Intake: Acceptance date of application forms is 21st December 2016. Deadline of application is 11th January 2017. Date of Examination is 21st January 2017. Publication date of results is 31st January 2017. Deadline of admission procedures is 17th February 2017.
Fifth Intake: Acceptance date of application forms is 25th January 2017. Deadline of application is 8th February 2017. Date of Examination is 18th February 2017. Publication date of results is 28th February 2017. Deadline of admission procedures is 10th March 2017.
Sixth Intake: Acceptance date of application forms is 10th February 2017. Deadline of application is 24th March 2017. Date of Examination is 4th March 2017. Publication date of results is 9th March 2017. Deadline of admission procedures is 16th March 2017.
AO Examination for International Students 1st: Acceptance date of application forms is 1st August 2016. Deadline of application is 24th August 2016. Date of Examination is 3rd September 2016. Publication date of results is 13th September 2016. Deadline of admission procedures is 7th October 2016.
AO Examination for International Students 2nd: Acceptance date of application forms is 27th February 2017. Deadline of application is 14th March 2017. Date of Examination is 17th March 2017. Publication date of results is 21st March 2017. Deadline of admission procedures is 24th march 2017.
There is the special examination for scholarship students. For details, please make an inquiry to the admissions office.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học