Health Sciences | Hiroshima International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Hiroshima International University | JPSS, trang chuyên về ...

facebooktwitter

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health ScienceshoặcNgành Health and WelfarehoặcNgành PsychologicalhoặcNgành NursinghoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Health Services ManagementhoặcNgành General of RehabilitationhoặcNgành Clinical Nutrition, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hiroshima / Tư lập

広島国際大学 | Hiroshima International University

Health Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 739-2695
Địa chỉ liên hệ 555-36 Gakuendai, Kurose, Higashihiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0120-55-1659
Fax 0823-70-4518
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2015)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2014)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2014)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2014)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 1,071,000 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 16,000 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú Tuition Fee above is already reduced. However, you cannot get the reduction if you admit by another examination than the special selection for international students, or do not have College Student visa.
Prolonging of payments is not acceptable. If you submit documents for declination to enter the university by 31st March 2014, Fees other than Admission Fee will be returned.
"Other Expenses" for 2nd year and after is 15,000 yen.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học