Science and Technology | Kyoto Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Science and Technology | Kyoto Institute of Technology | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter

> > > Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Science and Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto / Quốc lập

京都工芸繊維大学 | Kyoto Institute of Technology

  • Science and Technology

Science and Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 606-8585
Địa chỉ liên hệ 1 Matsugasakihashigami-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admissions Office for Undegraduates
Điện thoại 075-724-7164
Fax 075-724-7160
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 33người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 18người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 43người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 31người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú Admission and tuition fees are subject to change.
Please make an inquiry for other expenses.
Khoa Applied Biology, Biomolecular Engineering, Macromolecular Science and Engineering, Chemistry and Materials Technology, Electronics, Information Science, Mechanical Engineering, Design Engineering and Management, Design and Architecture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 4
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 8 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 8 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Science (See Remarks)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2015
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Subjects of Science in EJU differ to majors and courses.
Course of Applied Biology: 2 of Physics, Chemistry, or Biology
Courses of Biomolecular Engineering, Macromolecular Science and Engineering, Chemistry and Materials Technology: Physics and Chemistry
Courses of Electronics, Information Science, Mechanical Engineering: Physics (required), and 1 of Chemistry or Biology
Course of Design Engineering and Management: 1 of Physics, Chemistry, or Biology
Course of Design and Architecture: Physics

In addition to usual qualification to enter universities, on EJU you must take at least 280 points in Japanese (without 50 points of Writing) and 120 points in Math 2.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học