Humanities and Social Sciences | Himeji Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities and Social Sciences | Himeji Dokkyo University | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter

> > > Humanities and Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Himeji Dokkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Humanities and Social Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo / Tư lập

姫路獨協大学 | Himeji Dokkyo University

  • Humanities and Social Sciences

Humanities and Social Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 670-8524
Địa chỉ liên hệ 7-2-1 Kamioono, Himeji-shi, Hyougo-ken
Bộ phận liên hệ Admission Center
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 83người
Số du học sinh tư phí của trường 62người
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 3,000,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 560,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 53,300 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú If you are a student with study visa, you are allowed to receive 30% exemption from the tuition fee. Above are already 30% exempted amount of tuition fee for the first year.
Khoa International Languages and Cultures, Law, Industrial Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ First
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 11 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 1 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Ghi chú Applicants are required one of the followings;
1 JLPT N2(level 2 ) or above.
2 On Japanese of EJU, 25 points at writing, 100 points at reading comprehension, and 100 points at listening and listening-reading comprehension.
3 J.TEST D level or above.
4 Even if you are not qualified above 1-3 but you maybe accepted by taking Japanese education at appropriate school in Japan and admitted that you have equivalent ability as above condition.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Second
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 12 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 12 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 1 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Ghi chú Applicants are required one of the followings;
1 JLPT N2(level 2 ) or above.
2 On Japanese of EJU, 25 points at writing, 100 points at reading comprehension, and 100 points at listening and listening-reading comprehension.
3 J.TEST D level or above.
4 Even if you are not qualified above 1-3 but you maybe accepted by taking Japanese education at appropriate school in Japan and admitted that you have equivalent ability as above condition.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Third
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 10 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Ghi chú Applicants are required one of the followings;
1 JLPT N2(level 2 ) or above.
2 On Japanese of EJU, 25 points at writing, 100 points at reading comprehension, and 100 points at listening and listening-reading comprehension.
3 J.TEST D level or above.
4 Even if you are not qualified above 1-3 but you maybe accepted by taking Japanese education at appropriate school in Japan and admitted that you have equivalent ability as above condition.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học