Health and Medical | Kansai University of International Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health and Medical | Kansai University of International Studies | JPSS, trang...

facebooktwitter

> > > Health and Medical

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of International Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EducationhoặcNgành Human SciencehoặcNgành Health and Medical, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

関西国際大学 | Kansai University of International Studies

Health and Medical

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 661-0976
Địa chỉ liên hệ 1-3-23 Shioe, Amagasaki-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 06-6496-4120
Fax 06-6496-4318

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 12 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học