Kanazawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kanazawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > Kanazawa University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanazawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Teacher EducationhoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Mathematics and PhysicshoặcNgành MedicinehoặcNgành PharmacyhoặcNgành Mechanical Engineering hoặcNgành Environmental DesignhoặcNgành International StudieshoặcNgành Natural SystemhoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Regional Development StudieshoặcNgành Electrial and Computer EngineeringhoặcNgành ChemistryhoặcNgành Heaith Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Ishikawa  / Quốc lập

金沢大学 | Kanazawa University

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học