Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Global Studies Major(GS) | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Global Studies Major(GS) | Ritsumeikan...

facebooktwitter

> > > Global Studies Major(GS)

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Ritsumeikan University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Community and Regional Policy Studies Major(CRPS)hoặcNgành Global Studies Major(GS)hoặcNgành The Information Systems Science and Engineering Course (ISSE)hoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành LettershoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International RelationshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành Information Science & EngineeringhoặcNgành Life ScienceshoặcNgành Image Arts and ScienceshoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Sport and Health SciencehoặcNgành Comprehensive Psychology của Ritsumeikan University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Ritsumeikan University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto, Osaka, Shiga / Tư lập

立命館大学 | Ritsumeikan University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Global Studies Major(GS)

Download hồ sơ đăng ký

[Ritsumeikan University]Application Information for 2017 September Entry

GS major, the College of International Relations & CRPS major, the College of Policy Science

the 1st Application Period;
December 16, 2016 to January 16, 2017
the 2nd Application Period:
February 24, 2017 to March 17, 2017

For detail, consult the Application Handbooks you can download from the website;

GS major:
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/download/download.html/#gs_dl
CRPSmajor:
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/download/download.html/#crps_dl

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Scholarships for International Students

We provide international students with ”Tuition Reduction Scheme(100%,50%,20%)” to support them financially. We also support international students to apply for public scholarships such as the ones of JASSO.
Last year, more than 90% of international students who applied for scholarships in the English-medium undergraduate programs received financial aid.

※Scholarship information
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/financial_info/scholarships.html/

International Student Services

Ritsumeikan University provides a wide variety of services to help international students transition smoothly into their life in Japan and get the most out of their university experience. Through the International Center and other on-campus resources, RU offers guidance with pre-arrival procedures, immigration paperwork, housing information, guarantor services, Japanese language classes, tutoring, general consultation, medical services, and of course support for daily student life. Think of the International Center as your first stop when you have any questions or concerns as they will be able to assist you directly or connect you with someone who can.

※International Student Services
http://en.ritsumei.ac.jp/lifecareer/student-support/

KINUGASA Campus in Spring

Lunch Time at a Popular Spot for GS students

International Student Ambassadors from GS

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học