Humanities & Social Sciences | Shuchiin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities & Social Sciences | Shuchiin University | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter

> > > Humanities & Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shuchiin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Humanities & Social Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

種智院大学 | Shuchiin University

  • Humanities & Social Sci...

Humanities & Social Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 612-8156
Địa chỉ liên hệ 70 Nishijouke, Mukaijima, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 075-604-5600
Fax 075-604-5610
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 720,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 200,000 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Other additional expenses for associations are required.
Khoa Buddhism, Social Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working People
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2016 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 11 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Entrance Examinations for Working People other than above are conducted on 5 times (from November to March).
Transfer Examinations (from November to March) and General Entrance Examinations (from January to March) and others are also conducted.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Transfer Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2016 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Transfer to the 3rd years.
Refer the application guidelines for the details of application qualification.
Transfer Examinations other than above are conducted on 4 times (from December to March).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học