Thông tin ngành học | Economics | Nagoya University of Commerce and Business | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Economics | Nagoya University of Commerce and Business ...

facebooktwitter

> > > Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Nagoya University of Commerce and Business. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành CommunicationhoặcNgành CommercehoặcNgành ManagementhoặcNgành Economics của Nagoya University of Commerce and Business cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Nagoya University of Commerce and Business thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Aichi  / Tư lập

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Exploring how the movement of money affects the world economy

In the Faculty of Economics, students can study to become professionals who can create a richer society by engaging in holistic observation of economic activity. The curriculum of the Faculty of Economics at NUCB is divided into 2 departments: The Department of Policy Management, where organizations and entities are observed from a policy perspective, and the Department of Economics, where market economies are studied in a holistic manner. The Faculty has achieved a top-level employment rate in Aichi Prefecture for its graduates, and graduates are given preference for advancing to NUCB’s Graduate School, whose MBA program has been ranked #1 in Asia.
http://www.nucba.ac.jp/en/program/undergraduate/economics/

Department of Economics
Outline of the Department of Economics

Students in the Department of Economics will acquire a wide perspective and breadth of knowledge in economics, from fundamentals to applications, through systematic study from the outset of the program. Students will learn about business transactions, employment issues, financial transactions, and behavioral economics with a specific emphasis on market economics. Students will also take subjects in management to obtain practical skills for their future careers.
http://www.nucba.ac.jp/economics/eco/
(Japanese website)

Department of Policy Management
Outline of the Department of Policy Management

Students in the Department of Policy Management will gain an understanding of government and municipal frameworks and the roles and functions of public institutions. At the same time, students will also learn about society as a whole through a wide variety of topics such as market economics, the current state of business management, applications of advanced skills and technologies, relationships with international societies, and environmental issues. They will develop into professionals with the knowledge required to build better societies in our ever-changing, globally-minded times
http://www.nucba.ac.jp/economics/pom/
(Japanese website)

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học