Comprehensive Informatics | Shizuoka Institute of Science and Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Comprehensive Informatics | Shizuoka Institute of Science and Technology | JP...

facebooktwitter

> > > Comprehensive Informatics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shizuoka Institute of Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Science and TechnologyhoặcNgành Comprehensive Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Tư lập

静岡理工科大学 | Shizuoka Institute of Science and Technology

Comprehensive Informatics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 437-8555
Địa chỉ liên hệ 2200-2 Toyosawa, Fukuroi-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Admission and PR Promotion Section
Điện thoại 0538-45-0115
Fax 0538-45-0110
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 7người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 750,000 Yên (Niên khóa 2016)
Ghi chú The tuition above is the reduced amount for international students. Original tuition fee is 1,240,000 yen.
Khoa Computer Science, Information Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 9 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 11 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2, Chọn 1 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Select Science or General Subject
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú You cannot choose Department at the application.
EJU: Science (Select 1 subject from Physics Chemistry, or Biology),Math 1 or 2.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 12 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2, Chọn 1 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Select Science or General Subject
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú You cannot choose Department at the application.
EJU: Science (Select 1 subject from Physics, Chemistry, or Biology),Math 1 or 2.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học