Humanities & Social Sciences | Shizuoka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities & Social Sciences | Shizuoka University | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter

> > > Humanities & Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shizuoka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Humanities & Social ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành InformationhoặcNgành ScienceshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Agriculture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Quốc lập

静岡大学 | Shizuoka University

Humanities & Social Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 422-8529
Địa chỉ liên hệ 836 Oya, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 054-238-4464
Fax 054-237-2024
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 35người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 14người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 76người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 84người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Number of recruitment for 2017 is not yet decided. We'll confirm beginning of September.
Khoa Social and Human Studies, Language and Literature, Law, Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai cho đối tượng cá nhân
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2015
Thi tiếng Anh There will be essay including English comprehension at our examination(.Applicants of Language and Literature doesn't include English comprehension)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Subjects of the examination at the university are on the record from 2016. Subjects for 2017 will be opened at the beginning of September 2016.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Asia Bridge Program (Bachelor) Examination in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2016 ~ Ngày 11 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 4 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 5 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, General subject. If you meet the standard points which is written in the application guideline, there will only documents evaluation and Interview only.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Thi tiếng Anh TOEFL, TOEIC, or IELTS
Ghi chú You must have a nationality of Socialist Republic of Vietnam, Indonesia, Thailand, or the Republic of India.
For details, please refer to the website.
http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/news/2015/10/2016.php
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Asia Bridge Program (Bachelor) 2nd Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 7 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 8 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Tháng 9 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2014
Thi tiếng Anh TOEFL, TOEIC, or IELTS
Ghi chú You must have a nationality of Socialist Republic of Vietnam, Indonesia, Thailand, or the Republic of India.
For details, please refer to the website.
http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/news/2015/10/2016.php

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học