Tourism Management | Niigata University of Management | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tourism Management | Niigata University of Management | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter

> > > Tourism Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University of Management, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Management and Information SciencehoặcNgành Tourism Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata / Tư lập

新潟経営大学 | Niigata University of Management

Tourism Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 959-1321
Địa chỉ liên hệ 加茂市希望ヶ丘2909-2
Bộ phận liên hệ Admission and PR Group
Điện thoại 0256-53-4311
Fax 0256-53-4544
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học